Huisartsenpraktijk Liezele

Liezele-Dorp 60
2870 Liezele
Tel: 03/ 889 39 48


  Maak afspraak via internet
COVID-vaccinatie

Het covidvaccin wordt sterk aanbevolen voor volgende personen:
o Iedereen ouder dan 65 jaar of in langdurige zorg
o Alle personen met een chronische aandoening die gepaard gaat met een verminderde immuniteit
o Alle zwangere vrouwen
o Alle personen werkzaam in de zorgsector

Deze risicogroepen worden prioritair gevaccineerd, alle andere personen kunnen nadien gevaccineerd worden

Waar laten vaccineren?

Covidvaccins kunnen toegediend worden zowel in de artsenpraktijk als apotheek. Voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen kan een thuisvaccinatie plaatsvinden, hetzij via de thuisverpleging hetzij via de HA. Dit moet individueel bekeken worden per situatie.

Wanneer laten vaccineren?

In onze praktijk zullen er op volgende momenten covidvaccinaties doorgaan:

  • donderdag 28 september van 18u tot 21u
  • vrijdag 29 september van 14u tot 17u
  • donderdag 5 oktober van 18u tot 20u
  • vrijdag 6 oktober van 14u tot 17u

Hoe een afspraak maken?

Voor een covidvaccinatie moet u een afspraak inplannen. Dit kan via onze online agenda waarbij u bij afspraaktype ''COVIDVACCINATIE'' kiest. U krijgt dan de beschikbare plaatsen te zien. Opgelet: we hebben op deze vaccinatie-momenten enkel tijd voorzien om het vaccin te zetten. Dit om zoveel mogelijk mensen tijdig te kunnen vaccineren. Voor andere problemen of vragen naar voorschriften dient u op een ander moment een normale consultatie in te plannen.


Indien u zich op deze momenten niet kan vrijmaken om een covidvaccin bij ons te laten zetten, gelieve dan contact op te nemen met uw apotheker. Zij vaccineren ook of kunnen u doorverwijzen naar een collega-apotheker die vaccineert. De vaccins dienen door ons steeds per 6 vaccins klaargemaakt én gezet te worden, dus wij kunnen niet zomaar vlug iemand ertussen nemen om nog te vaccineren tegen covid. De covid vaccinaties moeten zorgvuldig ingepland worden.

Griepvaccinatie 2023-2024

De jaarlijkse griepvaccinatie periode is weer in aantocht. 

Dit jaar plannen we twee zaterdagvoormiddagen, ZONDER afspraak:


Zaterdagvoormiddag 21/10/2023 tussen 08:00 en 10:00  --> mogelijkheid samen met COVID-vaccin

Zaterdagvoormiddag 11/11/2023 tussen 08:00 en 10:00  --> ENKEL griepvaccin


Daarnaast is het ook mogelijk om OP AFSPRAAK langs te komen bij Els, de praktijkverpleegkundige.


Er is GEEN voorschrift nodig voor het griepvaccin, uw apotheek kent de correcte regeling.


Op deze momenten wordt ENKEL het vaccin toegediend. Voor andere medische vragen en/of voorschriften dient u tijdens de week een afspraak te maken; deze vragen zullen op de vaccinatie-momenten dus NIET behandeld worden.

Nieuw: raadpleging sportgeneeskunde dr. Maes

Beste patiënten,

In de zomer van 2022 behaalde ik mijn diploma als sportarts aan de Ugent. Vanaf 15 maart kan u op mijn consultatie in Sportpark De Schans in Kalfort, Puurs-Sint-Amands, terecht voor de behandeling en preventie van (sport)blessures, sportkeuring en algemeen advies voor al wie gezond wil (blijven) sporten. Ik blijf daarnaast voltijds aan het werk als huisarts in de Huisartsenpraktijk Liezele. 
Sportkeuringen kunnen NIET doorgaan in de huisartsenpraktijk. Dus als u reeds patiënt bent bij ons en een sportkeuring wenst, gelieve dan een afspraak te maken op de sportraadpleging.

Dr. Jitse Maes

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website: www.jitsemaes.be 

OF:


Sportarts Jitse Maes
PATIËNTENSTOP


Geachte patiënt(e), 


De laatste maanden hebben wij in onze praktijk heel wat nieuwe patiënten mogen verwelkomen doordat enkele collega's hun praktijk hebben stopgezet. Hierdoor is voor ons de werkload fors verhoogd, waardoor we nog met moeite voldoende tijd kunnen uittrekken voor onze patiënten. Ons doel is altijd geweest om voor elke patiënt voldoende  tijd  te maken  en geen al te lange wachttijd te hebben vooraleer patiënten bij ons terecht kunnen.  

Daarom voelen wij ons genoodzaakt om een patiëntenstop in te voeren. Enerzijds om een tijdige en kwaliteitsvolle hulpverlening voor onze patiënten te garanderen, anderzijds om de werkdruk voor onszelf leefbaar te houden.  

Sinds kort hanteren wij als uitzondering op onze patiëntenstop:

- Patiënten die woonachtig zijn in Liezele en korte omgeving, zie onderstaande stratenkaart

Hopend op uw begrip, 


Dr. Maria De Bondt 

Dr. Nancy Macharis 

Dr. Jitse Maes 

Dr. Saskia Wille