Huisartsenpraktijk Liezele

Liezele-Dorp 60
2870 Liezele
Tel: 03/ 889 39 48


  Maak afspraak via internet
Nieuw: raadpleging sportgeneeskunde dr. Maes

Beste patiënten,

In de zomer van 2022 behaalde ik mijn diploma als sportarts aan de Ugent. Vanaf 15 maart kan u op mijn consultatie in Sportpark De Schans in Kalfort, Puurs-Sint-Amands, terecht voor de behandeling en preventie van (sport)blessures, sportkeuring en algemeen advies voor al wie gezond wil (blijven) sporten. Ik blijf daarnaast voltijds aan het werk als huisarts in de Huisartsenpraktijk Liezele. 
Sportkeuringen kunnen NIET doorgaan in de huisartsenpraktijk. Dus als u reeds patiënt bent bij ons en een sportkeuring wenst, gelieve dan een afspraak te maken op de sportraadpleging.

Dr. Jitse Maes

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website: www.jitsemaes.be 

OF:


Sportarts Jitse Maes
Afscheid dr. Fien Van Meerbeek - Verwelkoming dr. Andreas Secuianu - HAIO

Beste patiënten,

Met spijt in ons hart nemen we op 30 september afscheid van Dr. Fien Van Meerbeek.

Dr. Van Meerbeek is het afgelopen jaar onze HAIO geweest en was en is een enthousiaste en gedreven collega gebleken die zich enorm heeft ingezet voor jullie en voor ons als haar collega’s. 

Dr. Van Meerbeek heeft nu haar driejarige specialisatie als huisarts volledig afgerond. 

Haar toekomstplannen liggen mogelijks in haar geboorteplaats Vilvoorde waar ze haar vader, ook huisarts, zal vervoegen en een mooie praktijk zal kunnen uitbouwen. 


Het afscheid van Dr. Van Meerbeek betekent ook de komst van een nieuwe, enthousiaste jonge collega: Dr. Andreas Secuianu. Dr. Secuianu is eerstejaars HAIO, hij blijft gedurende 18 maanden in onze praktijk. Dr. Secuianu is zelf afkomstig van Hingene waar zijn vader al vele jaren zelf ook huisarts is.  De roeping om mensen te helpen is dus van vader op zoon doorgegeven. 

We wensen hem alvast veel succes en werkplezier in zijn eerste specialisatie/opleidingsjaar tot huisarts. 


Nog even ter herinnering: wat is nu ’een HAIO ’? HAIO staat voor ‘Huisarts in Opleiding’. Een HAIO bezit het diploma van arts (na 6 jaar universiteitsstudies Geneeskunde). Om erkend huisarts te worden, specialiseert hij/zij zich na deze 6 jaar nog verder in de huisartsgeneeskunde. Die bijkomende opleiding duurt 3 jaar en de HAIO kan enkel aan de slag in een opleidingspraktijk. Onze praktijk is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid als opleidingspraktijk en Dr. Saskia Wille is aangesteld als praktijkopleider. 

Om het huisartsen vak te leren wordt de HAIO ingeschakeld in alle aspecten van het werk. Hij/zij heeft eigen spreekuren, doet zelf huisbezoeken en wachtdiensten.      

De HAIO overlegt dagelijks met de praktijk-opleiders over zijn/haar werkzaamheden. Op deze manier blijven uw huisartsen permanent op de hoogte van uw situatie. De HAIO werkt aan dezelfde tarieven en terugbetalingsregels als uw huisartsen zelf.


Dr. Maria De Bondt 

Dr. Nancy Macharis

Dr. Jitse Maes

Dr. Saskia Wille

Els Huyghe, praktijkassistente

VEELGESTELDE VRAGEN COVID-19

Wij worden overstelpt met telefoons en vragen ivm COVID-19, waarop u (meestal) redelijk eenvoudig zélf het antwoord kan vinden. Wij vragen daarom met aandrang om eerst zélf na te gaan of u een antwoord kan vinden op uw vraag en enkel indien dit niet lukt, ons te contacteren. Hieronder enkele nuttige, duidelijke en correcte websites waar u in 99% van de gevallen een antwoord op uw vraag vindt:

Heb je een hoog risico-contact gehad en kreeg je nog geen code om je te laten testen? Dan kan je zélf bellen naar 02/214.19.19 om een testcode aan te vragen om je te laten testen in één van de triagecentra.


Psychologe Antje Simon - Tijdelijke patiëntenstop !

Beste Patiënten


Sedert 1 oktober 2020 versterkt Antje Simon als klinisch psycholoog (Erkenningsnummer: 309433) ons team. Antje is afkomstig uit Puurs-Sint-Amands. In juni 2020 behaalde ze haar diploma Master in de psychologie (Master of Science: MSc) aan de Katholieke Universiteit Leuven.


Antje biedt individuele therapie aan en richt zich tot de leeftijdsgroep jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Als psycholoog werkt zij vraaggericht en niet aanbodgericht. Dit betekent dat het therapieaanbod wordt afgestemd naargelang de hulpvraag en in samenspraak met de cliënt.


Om een kwaliteitsvolle en geconitnueerde hulpverlening te garanderen, is Antje genoodzaakt om tijdelijk een patiëntenstop in te voeren. 


U kan zelfstandig een afspraak maken via de website. Het is ook mogelijk om telefonisch (tel. +32471209174) en via e-mail (eb.nomisejtna@ofni ) contact op te nemen.


Prijs voor een consult: €55

Duur van de sessie: 45 minuten


AANKONDIGING PATIËNTENSTOP


Geachte patiënt(e), 


De laatste maanden hebben wij in onze praktijk heel wat nieuwe patiënten mogen verwelkomen doordat enkele collega's hun praktijk hebben stopgezet. Hierdoor is voor ons de werkload fors verhoogd, waardoor we nog met moeite voldoende tijd kunnen uittrekken voor onze patiënten. Ons doel is altijd geweest om voor elke patiënt voldoende  tijd  te maken  en geen al te lange wachttijd te hebben vooraleer patiënten bij ons terecht kunnen.  

Daarom voelen wij ons genoodzaakt om een patiëntenstop in te voeren. Enerzijds om een tijdige en kwaliteitsvolle hulpverlening voor onze patiënten te garanderen, anderzijds om de werkdruk voor onszelf leefbaar te houden.  

Sinds kort hanteren wij als uitzondering op onze patiëntenstop:

- Patiënten die woonachtig zijn in Liezele en korte omgeving, zie onderstaande stratenkaart

Hopend op uw begrip, 


Dr. Maria De Bondt 

Dr. Nancy Macharis 

Dr. Jitse Maes 

Dr. Saskia Wille